تاثیر مصرف 2 دارو در پیشگیری اولیه 50 درصدی از مرگ های قلبی عروقی

به گزارش وبلاگ ماکارون به نقل از پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج متاآنالیز سه مطالعه عظیم کارآزمایی بالینی تاثیر مصرف پلی پیل با یا بدون آسپرین، بر پیشگیری اولیه از حوادث عمده قلبی عروقی با همکاری محققان ایرانی و بین المللی انجام و به تازگی در مجله لنست منتشر شد.

تاثیر مصرف 2 دارو در پیشگیری اولیه 50 درصدی از مرگ های قلبی عروقی

نتایج این مطالعه ضمن اثبات تاثیر چشمگیر این دارو در کاهش بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی و مرگ های قلبی عروقی در افراد بدون سابقه این بیماری ها، بر فواید قابل توجه و موثر آسپرین ترکیب یافته در این دارو و جدی نبودن عوارض آن مهر تایید زد.

یافته های این مطالعه تحت نام Fxed Dose Combination Therapies with and without Aspirin in Primary Prevention of Cardiovascular Disease که در 29 آگوست 2021 منتشر شده، حاکی از این است مصرف قرص ترکیبی پلی پیل با آسپرین موجب پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی در افراد بدون سابقه این بیماری ها، به مقدار 47 درصد، کاهش سکته قلبی 53 درصد، کاهش سکته مغزی، 51 درصد، کاهش عمل جراحی بای پس عروق قلب 61 درصد و کاهش مرگ و میر قلبی عروقی به مقدار 49 درصد می گردد.

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی شامل دو نوع اولیه (کسانی که حداقل یک عامل خطر از میان سن بالای 50 سال، فشار خون بالا، کبد چرب، چربی خون بالا، دیابت، مصرف سیگار، چاقی و کم تحرکی دارند و خطر بروز بیماری های قلبی عروقی آنها در حد میانه است اما هنوز به بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی مبتلا نشده اند) و پیشگیری ثانویه (افرادی که دارای دو یا چند عامل خطر هستند و سابقه بیماری های قلبی عروقی، تنگی رگ های کرونر قلب، سکته قلبی و یا مغزی دارند) است.

انجام مطالعه متاآنالیز با همکاری محققان ایرانی و بین المللی از 26 کشور دنیا بر روی 18 هزار شرکت کننده در 13 کشور

مطالعه حاضر که با همکاری محققان ایرانی و بین المللی از 26 کشور دنیا بر روی 18 هزار شرکت کننده در 13 کشور اجرا شده، حاصل متاآنالیز سه مطالعه عظیم کارآزمایی بالینی تاثیر داروی ترکیبی پلی پیل، با یا بدون آسپرین، بر پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی است.

اولین مطالعه تحت نام پلی ایران به وسیله محققان ایرانی به سرپرستی دکتر رضا ملک زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام و نتایج آن در سال 2019 در مجله لنست منتشر شد و دو مطالعه دیگر به وسیله محققان بین المللی به سرپرستی دکتر سلیم یوسف، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه مک مستر کانادا انجام و یافته های آن در مجله پزشکی نیوانگلند انتشار یافت.

هر سه مطالعه قبلی، حاکی از کاهش چشمگیر حوادث عمده قلبی عروقی (بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، مرگهای قلبی عروقی) با استفاده از راهبرد درمانی پلی پیل با یا بدون آسپرین بوده است.

به گفته ملک زاده، مجری اصلی مطالعه پلی ایران و نویسنده اصلی مطالعه متا آنالیز تازه، با وجود انجام سه مطالعه عظیم و طولانی کارآزمایی بالینی تاثیر پلی پیل بر پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی در افراد سالم قبلی، اما، گنجاندن آسپرین (داروی ضد انعقاد خون) در داروی ترکیبی پلی پیل، مورد بحث بعضی مطالعات و شماری از متخصصان قلب و عروق بوده که مصرف آسپرین را زیر سوال برده و نگرانی هایی از عوارض این دارو داشتند.

وی افزود: بر همین اساس، با همکاری تیم پژوهشی دکتر سلیم یوسف، تاثیر داروی ترکیبی پلی پیل با آسپرین را به طور ویژه در متاآنالیز نتایج سه مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 18 هزار و 162 مشارکت کننده که به مدت 5 سال مورد پیگیری قرار گرفته بودند ، مورد آنالیز دقیق قرار دادیم تا با ارائه شواهد علمی قوی تر، به این دو پرسش مهم پاسخ قطعی تری دهیم که آیا آسپرین هم باید بخشی از راهبرد درمانی پیشگیری از حوادث قلبی عروقی با داروی پلی پیل باشد و آیا همه افراد مصرف کننده قادر به تحمل رژیم درمانی پلی پیل با آسپرین هستند؟

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در مطالعه متاآنالیز حاضر، همه 18 هزار فرد شرکت کننده با میانگین سنی 63 سال، فاقد سابقه حوادث عمده قلبی عروقی (بیماری قلبی عروقی، سکته قلبی و سکته مغزی) بودند. 53 درصد افراد مورد مطالعه، دارای عامل خطر فشار خون بالا، 16 درصد دارای دیابت و 23 درصد دارای سابقه مصرف سیگار بودند.

وی رژیم درمانی اصلی هدف این متاآنالیز برای آنالیز تاثیر آن در پیشگیری از حوادث قلبی عروقی را قرص ترکیبی پلی پیل شامل دو داروی کاهش دهنده فشار خون، یک استاتین، یک آسپرین/ بدون آسپرین) معرفی کرد و گفت: افراد مورد مطالعه به سه گروه مداخله تقسیم شدند: پلی پیل بدون آسپرین، پلی پیل با آسپرین و گروه کنترل (گروه دارونما که هیچ دارویی دریافت نکرده و افراد تحت مراقبت اولیه مثل مقدار گیری فشار خون و آموزش سبک زندگی) قرار داشتند.

نویسنده اصلی مطالعه حاضر در تشریح نتایج آن گفت: یافته های حاصل از مداخله با رژیم درمانی پلی پیل با آسپرین که هدف اصلی آنالیز ما بود، نشان داد که مصرف پلی پیل با آسپرین موجب پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی به مقدار 47 درصد، کاهش سکته قلبی 53 درصد، کاهش سکته مغزی، 51 درصد، کاهش عمل جراحی بای پس عروق قلب 61 درصد و کاهش مرگ و میر قلبی عروقی به مقدار 49 درصد می گردد.

ارائه قوی ترین شواهد علمی درباره بی خطر بودن آسپرین در داروی ترکیبی پلی پیل

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید نمود: نتایج مطالعه با ارائه قوی ترین شواهد علمی اثبات کرد که رژیم درمانی پلی پیل با آسپرین علاوه بر مزایای فوق العاده در پیشگیری از حوادث عمده قلبی عروقی ، به خوبی در مصرف کنندگان تحمل می گردد و از سویی دیگر، آسپرین ، فاقد عوارض جدی برای مصرف کنندگان بوده و هیچ تفاوت معناداری از نظر عوارض آسپرین در داروی ترکیبی پیلی پیل (خونریزی دستگاه گوارش، زخم معده ، سکته مغزی ناشی از مصرف آسپرین و ...) در مقایسه با گروه پلی پیل بدون آسپرین مشاهده نشد.

به گفته ملک زاده نویسنده اصلی این مطالعه، مزایای استفاده از رژیم درمانی پلی پیل با آسپرین، با افزایش طول مصرف ، افزایش می یابد.

مجری مطالعه پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در ایران، افزود: نتایج آنالیز تازه بعلاوه حاکیست رژیم درمانی پلی پیل فقط با داروهای کاهنده فشار خون و چربی خون، بدون آسپرین، حوادث اولیه قلبی عروقی را 32 درصد، سکته های قلبی را 41 درصد ، سکته مغزی را 38 درصد، عمل جراحی بای پس عروق قلب را 45 درصد و مرگ و میر قلبی عروقی را تا 27 درصد در مقایسه با گروه کنترل که هیچ ترکیب دارویی پلی پیل - با یا بدون آسپرین- دریافت نکردند، کاهش می دهد.

مزایای بیشتر پلی پیل و آسپرین برای افراد مسن

بعلاوه به گفته دکتر روشندل، از نویسندگان مطالعه حاضر، تاثیر رژیم درمانی پلی پیل با ترکیب آسپرین در پیشگیری از حوادث اولیه قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی که برای همه سنین مختلف جمعیت مورد مطالعه ، قابل توجه بوده، در سنین بالاتر، مزایای بیشتری به همراه داشته و خطر حوادث قلبی عروقی را به مقدار بیشتری کاهش می دهد.

نویسنده اول مطالعه پلی ایران افزود: بیشترین مزیت مصرف پلی پیل با یا بدون آسپرین ، برای جمعیت هایی با خطر میانه یا شدید حوادث عمده قلبی عروقی است.

روشندل گفت: اثرات رژیم درمانی پلی پیل با آسپرین در پیشگیری از حوادث قلبی عروقی برای افراد با سطوح مختلف چربی خون، فشار خون و سایر عوامل خطر و هم با یا بدون عوامل خطر حوادث قلبی عروقی یکسان است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: مطالعه تازه ما نشان داد بیشترین مزیت رژیم درمانی پلی پیل همراه با آسپرین در بین حوادث عمده قلبی عروقی به ترتیب مربوط به عمل جراحی بای پس عروق قلب 61 درصد ، سکته قلبی 53 درصد، سکته مغزی 51 درصد بوده و در بین گروه های سنی ، بیشترین مزیت برای افراد 60 سال و بالاتر مشاهده شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "تاثیر مصرف 2 دارو در پیشگیری اولیه 50 درصدی از مرگ های قلبی عروقی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاثیر مصرف 2 دارو در پیشگیری اولیه 50 درصدی از مرگ های قلبی عروقی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید